EXPRESNÍ OŠETŘENÍ PLETI

Kosmetické ošetření je voleno individuálně na základě diagnostiky pleti, finanční a časové představy klientky.

U zdravé pleti se doporučuje jednou měsíčně z důvodu obnovy kožních buněk.

více informací